ติดตามและอัพเดทเส้นทางของพายุโนรู แบบ real time

ติดตามและอัพเดทเส้นทางของพายุโนรู แบบ real time

"พายุโนรู" 🌪 ที่กำลังเคลื่อนตัวจะเข้าไทย ดูจากภาพจำลองเองได้เลยครับ

-----

คลิกดูได้จาก Link ด้านล้าง

https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-258.89,13.48,3019